1. Üldised tingimused

1.1 Üldised tingimused kehtivad House365.eu mööblipoe klientide (edaspidi Klient) ja House365.eu poeomaniku HOUSE 365 OÜ (edaspidi House365.eu) vahel ostu ja müügi korra ja reeglite kehtestamiseks ning pooltevaheliste õigussuhete küsimuste lahendamiseks.

1.2 Üldised tingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigi seadusandluse nõudmiste ja õigusnormidega. Üldtingimustest vajaliku info puudumise korral neid täiendatakse ja tõlgendatakse, lähtudes õigusnormidest.

1.3 Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja House365.eu vahelisi suhteid House365.eu hinnakiri.

1.4 House365.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel House365.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtivaid tingimused.

1.5 House365.eu ja a Klient soovivad kaubelda House365.eu veebilehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. House365.eu mööblipoes tellimust vormistades ning maksu sooritades, Klient kinnitab, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.

1.6 House365.eu toodete hinnad on osutatud Eesti eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

1.7 House365.eu jätab endale õiguse korrigeerida hindu (kaupade, kui ka teenuste eest). Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist - sellisel juhul kehtib hind mis oli kajastatud arvel, tellimuse vormistamise momendil.